'Vastgoed in Beleggingen'

Home   

    ASL Beheer B.V.
    (Vastgoed)Investments
    Directie
    Contact
 


 
 


ASL Beheer B.V. heeft met de uiterste zorg getracht de informatie op de website correct weer te geven. Het gepresenteerde wordt uitsluitend verschaft ter informatie.

De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk bijgehouden.

Het staat ASL Beheer B.V. vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen.

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor niet-commerciŽle doeleinden.

ASL Beheer B.V. behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het hierboven beschreven onmiddellijk te staken nadat ASL Beheer B.V. dit schriftelijk en/of via de website bekend heeft gemaakt.
ASL Beheer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 
Disclaimer    Privacy/AVG